Конденсаторні установки

Конденсаторна установка встановлюється для компенсації реактивної потужності в електричній мережі.

Найбільш поширеним і порівняно дешевшим способом зменшення втрат активної потужності є компенсація реактивної потужності із застосуванням конденсаторних установок.

Цей спосіб, при його раціональному застосуванні, дає можливість:

• Зменшити споживання реактивної потужності з мережі енергосистеми і, тим самим, знизити оплату за її споживання;
• Зменшити втрати активної потужності і енергії в системі електропостачання підприємства, яке знижує загальне споживання електроенергії та оплату за неї;
• Зменшити потужність заводських підстанцій і перетину повітряних і кабельних ліній, які знизять їх вартість;
• Збільшити пропускну здатність системи електропостачання споживача, який дозволить підключити додаткові навантаження без збільшення вартості мереж;
• Поліпшити якість електроенергії за рахунок збільшення рівнів напруги в вузлах мережі.

Компенсація реактивної потужності є одним з найдоступніших, ефективних і більш простих способів енергозбереження та зниження собівартості продукції, яка випускається. Конденсаторні установки призначені для роботи в закритих приміщеннях. Шафа установок з одностороннім обслуговуванням. Номінальний режим роботи – тривалий.

Конструктивно конденсаторна установка складається із захищеної шафи з передніми дверима. У ньому встановлені конденсаторні елементи, комутаційні (контактори), захисні (автоматичні вимикачі), керуючі (перемикач) і контрольно-вимірювальні (амперметр, трансформатор струму) апарати. На двері шафи розміщені: автоматичний мікропроцесорний регулятор реактивної потужності, світлосигнальна і керуюча апаратури. Конденсаторна установка комплектується сучасної комутаційної і пуско-налагоджувальної апаратурою виробництва підприємств Австрії, Македонії, Німеччини, Польщі.

Конденсаторна установка має два режими роботи – автоматичний і ручний. В автоматичному режимі управління комутацією конденсаторів здійснюється контакторами за допомогою регулятора, що здійснює заданий алгоритм роботи. Вимикач призначений для включення – відключення установки в нормальному або аварійних режимах роботи установки. Сигнальна лампа, інформує про стан роботи установки. Захист мережі здійснюється автоматичними вимикачами. Контроль споживаного установкою струму здійснюється амперметром в періоди контролю і налагодження. На вхід регулятора подається сигнал від трансформатора струму, встановленого на введенні вузла розподільної електричної мережі споживача. Ручне управління установкою здійснюється відповідними органами управління на передній панелі регулятора.

Програмування регулятора передбачає визначення порядку та кількості конденсаторів, які включаються, в процесі поточного функціонування конденсаторної установки. При цьому настройки можуть бути виконані як по типовим графіками навантаження, так і за графіками конкретного споживача. Алгоритм роботи регулятора передбачає поступове наближення до оптимуму, коректна завантаження і чергування конденсаторних елементів з метою їх рівномірного зносу і збільшення ресурсу.